Ostala dokumenta

Finansijski plan ASS za 2016.godinu

Zahtev za izdavanje licence

Zahtev za pokretanje postupka za dobijanje više licence

Zahtev za obnovu licence

Dnevni red skupštine 28.05.2016.

Zapisnik skupštine 14.11.2015.

Izveštaj generalnog sekretara za period januar-decembar 2015.godine

Osvojene medalje u periodu od 2009 – 2015

Medjunarodna takmičenja u organizaciji ASS od 2009 – 2015

Finansijski izveštaj ASS za 2015.godinu

Izveštaj redovni program 2015.godina

Specifikacija rashoda za realizaciju

Izveštaj revizora za redovni program ASS za 2015.godinu

Izveštaj krosa RTS-a za 2015.godinu

Izveštaj o realizaciji “25.RTS Gran-pri Radio Beograda” za 2015.godinu

Izveštaj kampa perspektivnih sportista za 2015.godinu

Izveštaj revizora o realizaciji “Kampa perspektivnih sportista” za 2015.godinu

Izveštaj Beli kros 2015.godina

Izveštaj revizora o realizaciji “48.Beli kros” za 2015.godinu

Dnevni red Skupštine 2014.godine

Zapisnik izborne Skupštine 2013.godine

Izveštaj generalnog sekretara ASS za 2013.godinu

Finansijski izveštaj za 2013.godinu

Završni račun za 2013.godinu

Izveštaj nadzornog odbora za 2013.godinu

Finansijski izveštaj za 2014.godinu

Reprezentativne selekcije 2015.godina

Kriterijumi za nastup na medjunarodnim takmičenjima u 2015.godini

Informacija o uslovima za priznavanje drzavnog seniorskog rekorda Srbije

Informacija u vezi prava nastupa i lekarsog pregleda

Zapisnik izborne Skupštine 2013.godine

Dnevni red Skupštine 2014.godine

Izveštaj generalnog sekretara ASS za 2013.godinu

Finansijski izveštaj za 2013.godinu

Završni račun za 2013.godinu

Izveštaj nadzornog odbora za 2013.godinu

Finansijski plan za 2014.godinu

Kalendar Takmičenja 2017

Preuzmite Ovde

Statistika u Nacionalnom sportu RS

Preuzmite Ovde

Propozicije takmičenja 2017-2020

Login sekcija

Regionalni Savezi

  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • Baner

Razno

  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • Baner