Stručni savet

Stručni savet  Atletskog  saveza Srbije čine:

– Predsednik prof. dr Franja Fratrić (trenažna tehnologija kod vrhunskih atletičara),

– Koordinator prof. dr Branko Bošković (primena menadžmenta u atletici i strategijska dokumenta),

– dr Sead Malićević (specijalista sportske medicine)

– dr Nikola Čikiriz (predsednik lekarske komisije i načelnik odeljenja Sportske medicine VMA u Beogradu),

– Goran Obradović (predstavnik trenerske organizacije, trener Ivane Španović),

– Vladimir Kitanović (diplomirani psiholog, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije).

 

Aktivnosti Stručnog saveta Atletskog saveza Srbije u  2016. godini

 I deo

Prva sednica, 12. februar 2016.

Dnevni red:

 1. Razmatranje predloga kandidata za stipendije vrhunskim sportistima amaterima iz reda atletičara. ASS je pripremio svoju listu od 15 kandidata iz kategorije mlađih atletičara. Na osnovu ostvarenih rezultata u prethodnim takm. ciklusima i vodeći računa o potencijalima pojedinih kandidata, konačan predlog, koji je upućen Ministarstvu omladine i sporta je dao Stručni savet ASS.
 2. Razmatranje sastava i načina rada Komisije za licenciranje atletskih trenera. Imajući u vidu naglašeno pravni aspekt rešavanja pitanja licenciranja atletskih trenera, predloženo je da se u sastav Komisija za licenciranje uključi, na zahtev predsednika Komisije, uključuje i pravni zastupnik ASS.

Druga Sednica 24. maj 2016.

Dnevni red:

 1. Predlog izmene i dopune Poslovnika o radu Stručnog saveta, (izvestilac prof. dr Franja Fratrić)
 2. Predlog Radne grupe za izmene i dopune Pravilnika o licenciranju trenera: prof. dr Franja Fratrić-rukovodilac, članovi: Dragutin Topić (Komisija za licenciranje trenera) , g-din Dragan Nikolić – pravnik, g-din Slobodan Popović, savezni selektor, g-đa Mirjana Stojanović (predstavnik Trenerske organizacije), g-din Goran Begović (predstavnik klubova-A.K. Kruševac) i dr Miroslav Kuburić (predstavnik Upravnog odbora ASS).
 3. Predlog Plana i programa edukacije stručnog kadra u atletici (školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje)-izvestilac prof. dr Branko Bošković.
 4. Informisanje o stanju forme atletičara koji su izborili normu za OI u Riu-izvestilac Slobodan Popović – Savezni selector

Treća Sednica 08. decembar 2016.

Dnevni red:

 1. Analiza rada Saveta u 2016. godini
 2. Priprema Izveštaja Upravnom odboru ASS o radu Saveta u 2016. godini
 3. Predlog aktivnosti Saveta u 2017. godini.

II deo, konsultacije sa rukovodstvom ASS

 1. Jul-avgust 2016., Konsultacije predsednika Stručnog saveta sa Generalnim sekretarom i Saveznim kapitenom po pitanju izbora članova atletskog tima Srbije na OI u Riu 2016.
 2. Septembar 2016., Konsultacije predsednika i članova Stručnog saveta sa Generalnim sekretarom i Saveznim kapitenom po pitanju daljeg načina rada Stručnog saveta ASS.

 III deo, Održani radni sastanci 

* dva sastanka Radne grupe za izmene i dopune Pravilnika o licenciranju trenera.

* Pet sastanaka Komisije za licenciranje atletskih trenera.

IV deo, Doprinos Stručnog saveta osposobljavanju i usavršavanja stručnog atletskog kadra

 • Seminar Atletskog saveza Beograda (Beograd)-psiholog Vladimir Kitanović
 • Dani atletike (Zrenjanin)- prof. Branko Bošković
 • Uključivanje atletskih stručnjaka u programe stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja Sportski operativni trener: Fakultet za sport (prof. F. Fratrić); Visoka sportska i zdravstvena škola (prof. B. Bošković).

ZAKLJUČAK O RADU STRUČNOG SAVETA ATLETSKOG U 2016. GODINI

 I pored bitno izmenjenih uslova, Stručni savet Atletskog saveza Srbije je u 2016. godini održao određeni kontinuitet u svom radu. Iako je smanjen broj formalnih sednica, značajno izostao “rad na terenu” i praćenje atletskih kampova i takmičenja, može se reći da je timsko učešće Saveta kao stručnog tela i pojedinih njegovih članova dalo određeni doprinos planskim i operativnim aktivnostima ASS i  u 2016. godini.

 

Aktivnosti Stručnog saveta u  2017. godini

 OKVIRNI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SAVETA U 2017.

 I deo,  Izrada strategije razvoja i normativnih dokumenata

 

 1. Rad na Strategiji razvoja atletike do 2020. godine
 2. Rad na završetku Pravilnika o licenciranju atletskih trenera
 3. Izrada Pravilnika o licenciranju atletskih klubova (u saradnji sa Udruženjem atletskih trenera Srbije)
 4. Izrada Pravilnika o licenciranju atletskih sudija (u saradnji sa Zborom atletskih sudija Srbije)

 II deo, Osposobljavanje i usavršavanje stručnog atletskog kadra  

 • ATLETSKI TRENERI
 • stručno osposobljavanje za zvanje operativni trener u atletici

1.2. Mart Prva Grupa polaznika;

       1.2. Septembar Druga Grupa polaznika.

 • LICENCNI SEMINARI

2.1.  Februar- Doziranje opterećenja u treningu atletičara različitih starosnih kategorija

2.2. Maj- Priprema atletičara neposredno pred takmičenje i na samom takmičenju

2.3. Septembar- Planiranje i programiranje prelaznog perioda u Godišnjem ciklusu pripreme atletičara različitog uzrasta.

 

 • LICA U MENADŽMENTU I ADMINISTRACIJI ATLETSKIH SAVEZA I KLUBOVA

 stručne tribine

2.1. Februar – Mart.: Stručne tribune po Regionalnim centrima (Beograd; Niš; Novi sad i Kraljevo): Uspostavljanje i vođenje dokumentacije atletskih saveza i klubova u skladu sa novim Zakonom o sportu,

2.2. Maj-Jun. Marketing i finansiranje atletskih klubova.

2.3. Septembar-Oktobar, Priprema završnog Godišnjeg izveštaja rada sportskog kluba

SEDNICE STRUČNOG SAVETA U 2017. GODINI

 Prva sednica 23. februar 2017.

Dnevni red Sednice:

 1. Upoznavanje sa usvojenim Programom razvoja atletike do 2021. godine i obavezama Stručnog saveta koje proističu iz tog dokumenta
 2. Dogovor oko izrade Pravilnika o licenciranju atletskih klubova i Pravilnika o licenciranju atletskih sudija
 3. Testiranje atletičara mlađih kategorija
 4. Osvrt na postignute rezultate na Balkanskom dvoranskom Prvenstvu

i na planirane rezultate na Evropskom dvoranskom Prvenstvu za seniore.

Druga sednica 19. april 2017.

Dnevni red Sednice:

Razmatranje predloga izmena i dopuna Pravilnika o:

 1. Dozvoli za rad (licenciranju) atletskih stručnjaka
 2. Licenciranju atletskih klubova
 3. Licenciranju atletskih sudija
 4. Predavanja na pripremama na Zlatiboru i Baru

Treća sednica 08. 06 2017.

Dnevni red Sednice:

 1. Dogovor o održavanju Stručne tribine-15. juna -četvrtak, u vremenu 10.00-15.00 časova,
 2. Razmatranje inicijative trenera Dragiše Djordjića za publikovanje materijala iz oblasti stručne atletske literature koje je on prikupio
 3. Razmatranje inicijative doktoranta Vladimira Savanovića za učešće na Simpozijumu IAAF u Londonu, u vreme Svetskog prvenstva u atletici
 4. Razmatranje potreba i mogućnosti praćenja Prvenstva države za seniore u Kruševcu 10. i 11. juna od strane članova Stručnog saveta i uključivanja članova Stručnog saveta u rad Letnjeg atletskog kampa.
 5. Analiza forme kandidata za učešće na Svetskom prvenstvu u Londonu

KONSULTACIJE SA RUKOVODSTVOM ASS

 1. Priprema strategijskog dokumenta “Program razvoja atletskog sporta u Republici Srbiji za period 2017.-2020. godina” : januar-februar 2017.
 2. Prezentacija “Programa razvoja atletskog sporta u Republici Srbiji za period 2017.-2020. na Skupštini Atletskog saveza Srbije 11. Februara 2017.
 3. Priprema Pravilnika o licenciranju atletskih stručnjaka i Pravilnika o licenciranju atletskih klubova: mart-april-maj 2017.
 4. Priprema stručne tribune u junu mesecu: maj-jun 2017.

USAVRŠAVANJE STRUČNOG ATLETSKOG KADRA

Stručna tribina, 15. 06 2017.

Učesnici Tribine: atletski treneri sa Licencom i atletski radnici bez Licence

Teme na seminaru: Adaptacioni ciklus u trenažnom procesu-prof. dr Franja Fratrić,
Značaj biomehaničke analize u prevenciji povreda i unapređenju rezultata atletičara –
prof. dr Ivan Ćuk ,
Kineziološki aspekti oporavka atletičara-prof. dr Mithat Blagaja,
Ergogene supstance u atletici – šta stvarno pomaže?
dr Sead Malićević, Problematika kriterijuma i organizacije atletskih takmičenja u različitim kategorijama-Dušan Mandarić.

           

 

 

Kalendar Takmičenja 2017

Preuzmite Ovde

Statistika u Nacionalnom sportu RS

Preuzmite Ovde

Propozicije takmičenja 2017-2020

Login sekcija

Regionalni Savezi

 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner

Razno

 • Baner
 • Baner
 • Baner