Organi ASS

NADZORNI ODBOR ASS

1. Dušan Vulević, predsednik Komisije
2. Zoran Matijević, član
3. Janko Šerfeze, član

 

 

STRUČNI SAVET ASS

Goran Obradović, predsednik Komisije
Prof. dr. Branko Bošković, koordinator Stručnog saveta
Dr. Sead Malićević, član
Dr Nikola Čikiriz, član

Vladimir Kitanović, član

prof dr Mithad Blagajac, član
doc. dr Ivan Ćuk, član

 

 

TAKMIČARSKA KOMISIJA ASS

 1. Predrag Momirović,predsednik Komisije
 2. Goran Čegar,član
 3. Goran Begović,član
 4. Goran Milosavljević, član
 5. Urban Jožef, član
 6. Isidora Ćurlibrk, sekretar Komisije

 

 

KOMISIJA ZA LICENCIRANJE TRENERA ASS

1. Goran Obradović, predsednik Komisije
2. Prof. dr. Branko Bošković, član
3. Dragan Nikolić, član
4. Jovan Kantar, sekretar Komisije

 

 

KOMISIJA ZA LICENCIRANJE ATLETSKIH KLUBOVA

 1. Jovan Kantar,predsednik Komisije
 2. Dragan Todorov,član Komisije
 3. Predrag Momirović,član Komisije

 

 

KOMISIJA ZA LICENCIRANJE ATLETSKIH SUDIJA

 1. Branko Bošković,predsednik Komisije
 2. Marko Ristov,član
 3. Nebojša Zdravković,član

 

 

ZDRAVSTVENA KOMISIJA ASS

1. Dr. Nikola Čikiriz, predsednik Komisije
2. Doc. Dr. Čubrilo Dejan, član
3. Dr. Dragan Radojčić, član
4. Dr. Jovan Đurović, član
5. Dr. Miroslav Mišović, član

KOMISIJA ZA PRELASKE ASS

1. Dragan Nikolić, Predsednik
2. Goran Milosavljević, član
3. Isidora Ćulibrk, član
4. Jovan Kantar, sekretar Komisije

 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA ASS

1. Dijana Ištvanović, predsednik
2. Željko Koldžić, član
3. Jovan Kantar, član

 

PRAVNA KOMISIJA ASS

1. Dr. Dejan Šuput, predsednik
2. Dragan Nikolić, član
3. Jovan Kantar, član

 DIREKTOR ATLETSKE DVORANE

Nenad Milosević

 

KOMESAR ZA BEZBEDNOST 

 1. Dragan Todorov

 

KOMESAR ZA SUĐENJE

 1. Marko Ristov

 

 

Kalendar Takmičenja 2020

Preuzmite Ovde

Kalendar atletskih takmičenja izvan stadiona u Republici Srbiji u 2020. Godini

Publikacija ASS 2019

Statistika u Nacionalnom sportu RS

Preuzmite Ovde

Propozicije takmičenja 2020

Login sekcija

Regionalni Savezi

 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner

Razno

 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner