Stručni savet

 

                                                      STRUČNI SAVET  ASS

  Ime i prezime
1. Goran Obradović, Predsednik Komisije
2. Prof. dr. Branko Bošković
Koordinator Stručnog saveta
3. Dr. Sead Malićević
4. Dr Nikola Čikiriz
5. Vladimir Kitanović
6. prof dr Mithad Blagajac
doc. dr Ivan Ćuk

 

Aktivnosti Stručnog saveta Atletskog saveza Srbije u  2016. godini

 I deo

Prva sednica, 12. februar 2016.

Dnevni red:

 1. Razmatranje predloga kandidata za stipendije vrhunskim sportistima amaterima iz reda atletičara. ASS je pripremio svoju listu od 15 kandidata iz kategorije mlađih atletičara. Na osnovu ostvarenih rezultata u prethodnim takm. ciklusima i vodeći računa o potencijalima pojedinih kandidata, konačan predlog, koji je upućen Ministarstvu omladine i sporta je dao Stručni savet ASS.
 2. Razmatranje sastava i načina rada Komisije za licenciranje atletskih trenera. Imajući u vidu naglašeno pravni aspekt rešavanja pitanja licenciranja atletskih trenera, predloženo je da se u sastav Komisija za licenciranje uključi, na zahtev predsednika Komisije, uključuje i pravni zastupnik ASS.

Druga Sednica 24. maj 2016.

Dnevni red:

 1. Predlog izmene i dopune Poslovnika o radu Stručnog saveta, (izvestilac prof. dr Franja Fratrić)
 2. Predlog Radne grupe za izmene i dopune Pravilnika o licenciranju trenera: prof. dr Franja Fratrić-rukovodilac, članovi: Dragutin Topić (Komisija za licenciranje trenera) , g-din Dragan Nikolić – pravnik, g-din Slobodan Popović, savezni selektor, g-đa Mirjana Stojanović (predstavnik Trenerske organizacije), g-din Goran Begović (predstavnik klubova-A.K. Kruševac) i dr Miroslav Kuburić (predstavnik Upravnog odbora ASS).
 3. Predlog Plana i programa edukacije stručnog kadra u atletici (školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje)-izvestilac prof. dr Branko Bošković.
 4. Informisanje o stanju forme atletičara koji su izborili normu za OI u Riu-izvestilac Slobodan Popović – Savezni selector

Treća Sednica 08. decembar 2016.

Dnevni red:

 1. Analiza rada Saveta u 2016. godini
 2. Priprema Izveštaja Upravnom odboru ASS o radu Saveta u 2016. godini
 3. Predlog aktivnosti Saveta u 2017. godini.

II deo, konsultacije sa rukovodstvom ASS

 1. Jul-avgust 2016., Konsultacije predsednika Stručnog saveta sa Generalnim sekretarom i Saveznim kapitenom po pitanju izbora članova atletskog tima Srbije na OI u Riu 2016.
 2. Septembar 2016., Konsultacije predsednika i članova Stručnog saveta sa Generalnim sekretarom i Saveznim kapitenom po pitanju daljeg načina rada Stručnog saveta ASS.

 III deo, Održani radni sastanci 

* dva sastanka Radne grupe za izmene i dopune Pravilnika o licenciranju trenera.

* Pet sastanaka Komisije za licenciranje atletskih trenera.

IV deo, Doprinos Stručnog saveta osposobljavanju i usavršavanja stručnog atletskog kadra

 • Seminar Atletskog saveza Beograda (Beograd)-psiholog Vladimir Kitanović
 • Dani atletike (Zrenjanin)- prof. Branko Bošković
 • Uključivanje atletskih stručnjaka u programe stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja Sportski operativni trener: Fakultet za sport (prof. F. Fratrić); Visoka sportska i zdravstvena škola (prof. B. Bošković).

ZAKLJUČAK O RADU STRUČNOG SAVETA ATLETSKOG U 2016. GODINI

 I pored bitno izmenjenih uslova, Stručni savet Atletskog saveza Srbije je u 2016. godini održao određeni kontinuitet u svom radu. Iako je smanjen broj formalnih sednica, značajno izostao “rad na terenu” i praćenje atletskih kampova i takmičenja, može se reći da je timsko učešće Saveta kao stručnog tela i pojedinih njegovih članova dalo određeni doprinos planskim i operativnim aktivnostima ASS i  u 2016. godini.

 

Aktivnosti Stručnog saveta u  2017. godini

 OKVIRNI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SAVETA U 2017.

 I deo,  Izrada strategije razvoja i normativnih dokumenata

 

 1. Rad na Strategiji razvoja atletike do 2020. godine
 2. Rad na završetku Pravilnika o licenciranju atletskih trenera
 3. Izrada Pravilnika o licenciranju atletskih klubova (u saradnji sa Udruženjem atletskih trenera Srbije)
 4. Izrada Pravilnika o licenciranju atletskih sudija (u saradnji sa Zborom atletskih sudija Srbije)

 II deo, Osposobljavanje i usavršavanje stručnog atletskog kadra  

 • ATLETSKI TRENERI
 • stručno osposobljavanje za zvanje operativni trener u atletici

1.2. Mart Prva Grupa polaznika;

       1.2. Septembar Druga Grupa polaznika.

 • LICENCNI SEMINARI

2.1.  Februar- Doziranje opterećenja u treningu atletičara različitih starosnih kategorija

2.2. Maj- Priprema atletičara neposredno pred takmičenje i na samom takmičenju

2.3. Septembar- Planiranje i programiranje prelaznog perioda u Godišnjem ciklusu pripreme atletičara različitog uzrasta.

 

 • LICA U MENADŽMENTU I ADMINISTRACIJI ATLETSKIH SAVEZA I KLUBOVA

 stručne tribine

2.1. Februar – Mart.: Stručne tribune po Regionalnim centrima (Beograd; Niš; Novi sad i Kraljevo): Uspostavljanje i vođenje dokumentacije atletskih saveza i klubova u skladu sa novim Zakonom o sportu,

2.2. Maj-Jun. Marketing i finansiranje atletskih klubova.

2.3. Septembar-Oktobar, Priprema završnog Godišnjeg izveštaja rada sportskog kluba

SEDNICE STRUČNOG SAVETA U 2017. GODINI

 Prva sednica 23. februar 2017.

Dnevni red Sednice:

 1. Upoznavanje sa usvojenim Programom razvoja atletike do 2021. godine i obavezama Stručnog saveta koje proističu iz tog dokumenta
 2. Dogovor oko izrade Pravilnika o licenciranju atletskih klubova i Pravilnika o licenciranju atletskih sudija
 3. Testiranje atletičara mlađih kategorija
 4. Osvrt na postignute rezultate na Balkanskom dvoranskom Prvenstvu

i na planirane rezultate na Evropskom dvoranskom Prvenstvu za seniore.

Druga sednica 19. april 2017.

Dnevni red Sednice:

Razmatranje predloga izmena i dopuna Pravilnika o:

 1. Dozvoli za rad (licenciranju) atletskih stručnjaka
 2. Licenciranju atletskih klubova
 3. Licenciranju atletskih sudija
 4. Predavanja na pripremama na Zlatiboru i Baru

Treća sednica 08. 06 2017.

Dnevni red Sednice:

 1. Dogovor o održavanju Stručne tribine-15. juna -četvrtak, u vremenu 10.00-15.00 časova,
 2. Razmatranje inicijative trenera Dragiše Djordjića za publikovanje materijala iz oblasti stručne atletske literature koje je on prikupio
 3. Razmatranje inicijative doktoranta Vladimira Savanovića za učešće na Simpozijumu IAAF u Londonu, u vreme Svetskog prvenstva u atletici
 4. Razmatranje potreba i mogućnosti praćenja Prvenstva države za seniore u Kruševcu 10. i 11. juna od strane članova Stručnog saveta i uključivanja članova Stručnog saveta u rad Letnjeg atletskog kampa.
 5. Analiza forme kandidata za učešće na Svetskom prvenstvu u Londonu

KONSULTACIJE SA RUKOVODSTVOM ASS

 1. Priprema strategijskog dokumenta “Program razvoja atletskog sporta u Republici Srbiji za period 2017.-2020. godina” : januar-februar 2017.
 2. Prezentacija “Programa razvoja atletskog sporta u Republici Srbiji za period 2017.-2020. na Skupštini Atletskog saveza Srbije 11. Februara 2017.
 3. Priprema Pravilnika o licenciranju atletskih stručnjaka i Pravilnika o licenciranju atletskih klubova: mart-april-maj 2017.
 4. Priprema stručne tribune u junu mesecu: maj-jun 2017.

USAVRŠAVANJE STRUČNOG ATLETSKOG KADRA

Stručna tribina, 15. 06 2017.

Učesnici Tribine: atletski treneri sa Licencom i atletski radnici bez Licence

Teme na seminaru: Adaptacioni ciklus u trenažnom procesu-prof. dr Franja Fratrić,
Značaj biomehaničke analize u prevenciji povreda i unapređenju rezultata atletičara –
prof. dr Ivan Ćuk ,
Kineziološki aspekti oporavka atletičara-prof. dr Mithat Blagaja,
Ergogene supstance u atletici – šta stvarno pomaže?
dr Sead Malićević, Problematika kriterijuma i organizacije atletskih takmičenja u različitim kategorijama-Dušan Mandarić.

           

 

 

Kalendar Takmičenja 2019

Preuzmite Ovde

Kalendar atletskih takmičenja izvan stadiona u Republici Srbiji u 2019. Godini

Publikacija ASS 2018

Prijava volontera

Statistika u Nacionalnom sportu RS

Preuzmite Ovde

Propozicije takmičenja 2019-2020

Login sekcija

Regionalni Savezi

 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner

Razno

 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner